Verwerking van uw verzoek tot uitstel

Nadat u uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u een digitale bevestiging. Wanneer de Belastingdienst uw bestand niet kan verwerken, krijgt u hiervan meteen bericht. Na de verwerking van de ingediende uitstelverzoeken controleert de Belastingdienst de gegevens. Indien er fouten worden geconstateerd, ontvangt u hier ook bericht van.

Uitstel geblokkeerd

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst bepaalde BSN of RSIN blokkeert na een verzoek van een inspecteur. Het is dan niet meer mogelijk om voor deze cliënten uitstel aan te vragen.

Uitstel geweigerd

U ontvangt een brief wanneer de Belastingdienst uw verzoek weigert. In een overzicht staat vermeld welke verzoeken zijn geweigerd. Mogelijke redenen voor het weigeren van een verzoek zijn:

  • Het heffingstijdvak is onjuist
  • Uw cliënt mag niet deelnemen aan de uitstelregeling
  • Er is een aanmaning verzonden
  • Achterstand op het inleverschema
  • Er is al eerder uitstel aangevraagd
  • Uw cliënt zit bij een andere belastingconsulent in de uitstelregeling