Uitstel aanvragen aangiften IB en VPB 

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Uiterste inleverdatum

De uiterste inleverdatum voor aangiftes inkomstenbelasting (IB) over 2020 is 1 mei 2021. Voor aangiftes vennootschapsbelasting (VPB) 2020 is de uiterste inleverdatum 1 juni 2021. De uiterste inleverdatum staat bovendien vermeld op de aangiftebrief IB en aangiftebrief VPB. 

Waarom beconuitstel?

Als particulier is het mogelijk om uitstel van belastingaangifte aan te vragen. Deze krijgt dan uitstel tot 1 september van het lopende jaar. Voor veel belastingconsulenten is dat niet voldoende om alle aangiftes op tijd te verzorgen. Als belastingconsulent vraagt u namens alle cliënten eenvoudig uitstel aan via de uitstelregeling belastingconsulenten: De beconregeling.

Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunt u de aangiften IB en VPB over het kalenderjaar 2020 tot 1 mei 2021 inleveren. U dient zich te houden aan het inleverschema dat is verdeeld over 9 perioden.

 

TIP:Bij Fiscaal-online.nl maakt u voor slechts 89,95 onbeperkt gebruik van de uitstelregeling belastingconsulenten. Inclusief servicebericht uitstel en inleverschema!

Voorwaarden uitstelregeling belastingconsulenten

Om gebruik te maken van de uitstelregeling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Verantwoordelijkheid belastingconsulent

U bent verantwoordelijk voor het correct informeren van uw cliënten over het aanvragen van uitstel en de gevolgen daarvan. Als belastingconsulent bent u de vertegenwoordiger van uw cliënten. Het is in het belang van uw cliënten dat u zich houdt aan de voorwaarden van de uitstelregeling.