Uitstel aanvragen aangiften IB en VPB 

Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Uiterste inleverdatum

De uiterste inleverdatum voor aangiften inkomstenbelasting (IB) over 2018 is 1 mei 2019. Voor aangiften vennootschapsbelasting (VPB) kalenderjaar 2018 is de uiterste inleverdatum 1 juni 2019.

De uiterste inleverdatum staat vermeld op de aangiftebrief IB en aangiftebrief VPB. 

Individueel uitstel aanvragen 

Uw cliënt kan zelf individueel uitstel aanvragen of u vraagt als belastingconsulent uitstel aan voor uw cliënt. U vraagt dan uitstel aan voor één aangifte. Vervolgens kunt u 5 maanden uitstel krijgen.

Voor kalenderjaaraangiften inkomstenbelasting verleent de Belastingdienst uitstel tot 1 september 2019 en voor aangiften vennootschapsbelasting tot 1 november 2019. Het verzoek tot uitstel van de aangifte dient u vóór de inleverdatum aan te vragen.

Uitstelregeling belastingconsulenten

Als belastingconsulent kunt u namens meerdere cliënten uitstel aanvragen. U maakt gebruik van de Uitstelregeling belastingconsulenten waardoor u meer tijd heeft om de aangiften voor uw cliënten te doen.

Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunt u de aangiften IB en VPB over het kalenderjaar 2018 tot 1 mei 2019 inleveren. U dient zich te houden aan het inleverschema dat is verdeeld over 9 perioden.

Gevolgen uitstelregeling

De Uitstelregeling belastingconsulenten kan invloed hebben op de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Voorwaarden uitstelregeling belastingconsulenten

Om gebruik te maken van de uitstelregeling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Verantwoordelijkheid belastingconsulent

U bent verantwoordelijk voor het correct informeren van uw cliënten over het aanvragen van uitstel en de gevolgen daarvan. Als belastingconsulent bent u de vertegenwoordiger van uw cliënten. Het is in het belang van uw cliënten dat u zich houdt aan de voorwaarden van de uitstelregeling.